Výzkum a vývoj

KBVP

V oblasti výzkumu a vývoje se zabýváme novými produkty vojenské a civilní techniky. Naši vývojáři patří mezi elitu ve svých oborech a podílejí se na mnoha projektech ve spolupráci s dalšími domácími a zahraničními experty. 

V oblasti vývoje spolupracujeme s Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Národním bezpečnostním úřadem, Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, s NATO, EDA a dalšími organizacemi. Mezi významné projekty patří podíl na přezbrojení AČR novými kolovými bojovými vozidly a kolovými obrněnými transportéry PANDUR II 8x8CZ, vývoj prostředků NBC ochrany a prostředků ochrany a monitorování objektů, techniky a osob.   V oblasti vlastní finální produkce pracují naši odborníci na vývoji malého komunálního stroje a programovatelných svařovacích polohovadel.  

  • programovatelná svařovací polohovadla
  • cisternové automobily - pro pohonné hmoty, pro pitnou vodu
  • prostředky NBC ochrany - dekontaminační automobil, směšovač EDS
  • prostředky ochrany a monitorování - mobilní kontrolní pracoviště vstupu MKPV, scanner
  • kontejnerová márnice PKM
  • varianty vozidel Pandur - průzkumná (s lokátorem a bez lokátoru), zdravotnická, ženijní, velitelská

Kontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5