Veřejné zakázky

Naše VEŘEJNÉ ZAKÁZKY najdete zde.

Důležité upozornění - Povinná elektronizace

CHARAKTERISTIKA ZADAVATELE

VOP CZ, s.p.

Sídlo: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42

IČ: 00000493

DIČ: CZ00000493

Právní forma: státní podnik

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VOP CZ, s.p. je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“).

Informace k nadlimitním a podlimitním veřejným zakázkám jsou uveřejňovány způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Zadavatel není povinen podle zákona zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, tj. takové, jejichž předpokládaná hodnota u dodávek nebo služeb nedosáhne hodnoty 2.000.000 Kč bez DPH, u stavebních prací 6.000.000 Kč bez DPH. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se řídí vnitropodnikovými předpisy.

Informace o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou zveřejňovány na www.vop.cz a na profilu zadavatele.

Na profilu zadavatele, který je provozován na adrese https://verejnezakazky.vop.cz, je umožněn neomezený a přímý dalkový přístup k zadávací dokumentaci.

 

Kontakt: verejne.zakazky@vop.cz


Kontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5