Profil podniku

VOP CZ, s.p.

VOP CZ, s.p. je podnikem, který se profiluje v oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje.

Podnik se nachází v Šenově u Nového Jičína, další část podniku je v Bludovicích nedaleko Nového Jičína.

Podnik se zabývá především opravami vojenské techniky a strojírenskou výrobou. Na vlastní vývoj navazuje modernizace a výroba vojenské techniky a výroba civilních produktů. 

VOP CZ, s.p. zaměstnává více než 800 zaměstnanců, kteří dohromady nabízí široké portfolio profesionálních služeb ve výše zmíněných oblastech.

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání.

 


Kontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5