Obrana a bezpečnost

Dnešní VOP CZ, s.p. se zabýval různými stupni oprav vojenské techniky již od svého založení krátce po druhé světové válce. V počátcích to byly opravy techniky používané v průběhu druhé světové války, hlavně německé, britské a americké provenience.

Postupně byly zaváděny opravy sovětské techniky jako např. tanky, samohybná děla, dělostřelecké tahače a obrněné transportéry.

Od poloviny šedesátých let se v podniku rozběhly opravy techniky nově zaváděné do výzbroje armády, jako např. tanků T-54, T-55, obrněných transportérů OT-62, OT-64, BRDM, pásových podvozků odpalovacích zařízení  taktických raket,  automobilních tahačů  T-141, přívěsů a další vojenské techniky.

V sedmdesátých letech se začaly vyrábět učební pomůcky (řezy, makety a tabla), prostředky pro výcvik a údržbu techniky, rozběhla se výroba nástaveb na obrněných transportérech (velitelské, spojovací, dílenské). Tanky i obrněné transportéry byly průběžně modernizovány.

Osmdesátá léta byla charakteristická zaváděním oprav techniky nové generace, jako např. tanky T-72, bojová vozidla  pěchoty   BVP-1 a BVP-2. Dále se v podniku široce rozvinula výroba učebních pomůcek a trenažérů pro tuto techniku.

V důsledku tzv. Vídeňských dohovorů došlo k výrazné redukci počtů hlavních bojových tanků, bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů. S využitím podvozků nadbytečné techniky podnik vyvinul a vyrobil celou řadu speciálních nástaveb. Byly to například požární tank, sněžný pluh, zemní stroj, odstraňovač strusky. Na podvozku BVP-1 to byla dílna technické pomoci, velitelské pracoviště, průzkumné a pozorovací komplety, velitelsko štábní pracoviště.  

Počátkem nového tisíciletí se široce rozvinula výroba pojízdných dílen různých typů, jak skříňových, tak i kontejnérových. Byly zahájeny opravy ženijní techniky a výroba souprav pro ženijní zabezpečení. Podnik rovněž vyvinul a vyrobil vysoce specializované polní laboratoře, polní nemocnice, sofistikované průzkumné a pozorovací prostředky, lehké minomety, speciální munici.

Významnými  zakázkami v podniku  byla oprava a modernizace  350 kusů BVP-1 pro švédskou  armádu nebo  modernizace  tanků  T-72 pro Armádu ČR.
 


BVP-2
BVP-2

Tank T-72M4 CZ
Tank T-72M4 CZ

KBVP PANDUR 8x8CZ
KBVP PANDUR 8x8CZKontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5