Mise a vize

Mise

VOP CZ, s.p. naplňuje poslání stanovené zakládací listinou.


Naše klíčové odpovědnosti vnímáme v:

 • poskytování kontinuální a efektivní podpory zabezpečení obranyschopnosti státu a bezpečnosti obyvatelstva prostřednictvím komplexních služeb a produktů v oblasti vojenské techniky a partnerství v rámci mezinárodních organizací.
 • spolehlivé, flexibilní a inovativní spolupráci se všemi partnery a efektivním využívání technologického vybavení pro vojenskou i civilní výrobu.
 • podílení se na rozvoji vědy, výzkumu a vývoje na české a mezinárodní úrovni a uvádění získaných poznatků do praxe.
   

Vize

 • Být spolehlivým, moderním a inovativním partnerem jak v oblasti servisu, vývoje a modernizace pozemní vojenské technikya integraci obranně - bezpečnostních řešení, tak i v oblasti civilní strojírenské výroby.
 • Být spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, zaměstnance a další obchodní partnery.
 • Být ve všech aspektech působení společensky odpovědnou firmou.

   
Hodnoty VOP CZ 

 • Orientace na zákazníka a trvalé zlepšování.
 • Partnerství a týmová spolupráce.
 • Důvěra, otevřenost a odpovědnost.
   

 


Kontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5