Historie

VOP CZ, s.p., je podnik s dlouholetou tradicí vojenské a strojírenské výroby. V roce 1946 vznikl v Šenově u Nového Jičína Vojenský opravárenský závod 025, který se zaměřoval pouze na opravu vojenské techniky. Postupem času se možnosti podniku rozšířily i na vojenskou výrobu. V devadesátých letech podnik postupně zavedl civilní strojírenskou výrobu. V posledním období následovalo rozšiřování výrobních kapacit a technologických možností, kdy se podnik sloučil s VOP-026 Šternberk i se začleněnými výzkumnými ústavy VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín a VTÚO Brno. V roce 2012 se celý podnik přejmenoval na VOP CZ, s.p.

Díky dlouhodobému rozvoji a investicím podniku v oblastech technologie, lidských zdrojů a výrobních kapacit, je VOP CZ, s.p., největším vojenským podnikem v ČR. V oblasti civilní strojírenské výroby je uznávaným partnerem v oblasti stavebních strojů a manipulační techniky a dílů investičních celků.  

 

 


Kontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5