Finální produkty

Zkušenosti našich konstruktérů a technologů,  technologické  vybavení, schopnost zajistit potřebné materiály a vyrobit prakticky jakýkoli díl nám umožňuje nabízet našim zákazníkům finální výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Zajišťujeme kontrolu zákazníkem dodané konstrukční dokumentace, zpracování vlastní výrobní dokumentace,  zajištění kompletní přípravy výroby, včetně výroby stehovacích, obráběcích a svařovacích přípravků, výrobu včetně montáže a odzkoušení hotového výrobku ve vlastních zkušebnách za přítomnosti zákazníka. 

Při následné výrobě zpracováváme vlastní návrhy na možné úpravy, které by vedly ke zjednodušení a zefektivnění výroby. Po schválení zákazníkem zajišťujeme jejich implementaci do sériové výroby.

 

 

 


Šasi drtiče kamene
Šasi drtiče kamene

Vysokozdvižný vozík
Vysokozdvižný vozík

Drtič kamene
Drtič kameneKontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5