Stanovisko VOP CZ k vybudování psího útulku v Bludovicích

Státní podnik VOP CZ provozuje ve svém areálu v Bludovicích výrobní haly a mimo jiné také venkovní střelnici, která je určena a řádně schválena pro zbraně do ráže 12,7 mm. V sousedství této střelnice město Nový Jičín plánovalo vybudovat psí útulek. V rámci stavebního řízení neměl podnik povinnost se k tomuto řízení jakkoliv vyjadřovat. Vedení podniku v rámci dobrých vztahů informovalo v září roku 2018 tehdejší vedení města Nový Jičín o možné kolizi psího útulku s provozováním střelnice. Podnik VOP CZ k vybudování psího útulku nikdy neměl a nemá negativní stanovisko. Výstavba psího útulku nepůsobí podniku žádné omezení při jeho činnostech, takže podnik nijak nebránil vybudování psího útulku.

Střelnice VOP CZ v Bludovicích u Nového Jičína, která je schválená od roku 1994, se sice nějakou dobu intenzivně nevyužívala, ale má stále platné povolení. V minulosti vzhledem k různorodé zakázkové náplni podniku se střelnice využívala spíše méně často, avšak dle současných marketingových plánů by se měla intenzita využívání střelnice výrazně zvýšit. Jak často bude VOP CZ v dalším období či letech střelnici využívat, bude záležet na zkušebních, výcvikových a jiných potřebách podniku podle požadavků výroby a zakázek ve vojenské oblasti.

Součástí střelnice je navíc také sklad munice, který je zařazen do objektů důležitých pro obranu státu. Podnik VOP CZ dělá vše pro to, aby maximálně využil svěřený majetek státu k účelům, mimo jiné i pro účely obrany státu, pro který byl vybudován.Kontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5