Reakce výkonného ředitele Kamila Kučery na nepravdivá tvrzení o podniku v některých médiích

Do VOP CZ, s. p. jsem nastoupil po ukončení pracovního poměru ve společnosti Vítkovice Power Engineering a.s. na počátku roku 2016. V době, kdy jsem opouštěl tuto společnost, byly v realizaci a před dokončením velké projekty jak v České republice, tak zahraničí. Tudíž zásadně odmítám Vaše ničím nepodložené tvrzení, že jsem byl u pádu Vítkovických železáren. Pozn.: takováto společnost ani neexistuje.

Zásadně odmítám, že mám neoficiální vazby na pana ministra Metnara a jakýmkoliv způsobem zasahuji do probíhajícího tendru na dodávky BVP, případně do jiné zakázky. Do VOP CZ, s. p. jsem nastoupil na základě výběrového řízení a to podstatně dříve, než pan ministr do funkce. Komunikace s ministerstvem probíhá standartní oficiální cestou.

Vzhledem k tomu, že Security magazín vychází od roku 1994, mne velmi zaráží Vámi prezentovaný názor, že zakázku, nejen na nákup BVP budu řídit já, popřípadě někdo další z Vítkovic. Každý, kdo alespoň trochu zná akviziční procesy na ministerstvu obrany a sleduje toto výběrové řízení, ví, že je to naprosto vyloučené. Na tomto výběrovém řízení se dlouhodobě podílí několik nezávislých týmů, jak z ministerstva obrany, tak z Armády České republiky. Proto si dovolím tvrdit, že Vámi prezentovaný názor je zcela nepravdivý a mimo realitu a má za účel vytvořit prostředí, které bude orientováno proti rezortu MO ČR a VOP CZ, s. p., v opačném případě je to Vaše hrubá neznalost akvizičního procesu.

Nevím, kterého zástupce českého zbrojního průmyslu citujete, ale výstupy z jednání, která se uskutečnila mezi představiteli VOP CZ, s.p. a zástupci podniků českého zbrojního průmyslu a průmyslu jako takového, mají zcela opačný výstup a hodnocení.

Co se týká VOP CZ, s. p. jako integrátora projektu, tak která jiná společnost, než VOP CZ, s. p. jako státní podnik zřízený ministerstvem obrany by měla plnit úlohu integrátora dodávek českých firem? Která jiná společnost by měla být zodpovědná v úzké spolupráci s ostatními českými firmami za životní cyklus pozemní techniky? To, že je VOP CZ, s .p. integrátorem, je logické, systémové a v naprostém souladu se ,,Strategií vyzbrojování a rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025" schválenou vládou v roce 2016. Taktéž v souladu s koncepčními dokumenty ,,Bezpečnostní strategií ČR" a v souladu s dokumentem ,,Dlouhodobý výhled pro obranu 2035" a ,,Koncepcí výstavby AČR 2025". Strategie vyzbrojování byla zpracována ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu.

Dále musím zdůraznit, že hospodaření VOP CZ, s. p. je, na rozdíl od soukromých subjektů, plně pod kontrolou ministerstva obrany. VOP CZ,s. p. má ještě navíc jasně definovanou a nezastupitelnou roli při řešení krizových stavů, kdy musí bez výhrady zabezpečovat plnění úkolů a dodávek pro Armádu České republiky.

Celý článek včetně této reakce naleznate zde.Kontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5