Ministr Lubomír Metnar navštívil VOP CZ

Dne 24. září proběhla návštěva ministra obrany Mgr. Lubomíra Metnara ve VOP CZ, s.p. Vedení podniku seznámilo pana ministra se strategií a plány podniku na příští období. 

Podnik plánuje na rok 2022 navýšení tržeb o 20% oproti roku 2021 a další navýšení podílu vojenské výroby. Strategickým cílem podniku je podíl vojenské výroby na úrovni 50% z celkových tržeb do konce roku 2025.
 
Druhým bodem jednání byla informace o připravenosti podniku na projekt nového pásového bojového vozidla pěchoty (PBVP), kde je VOP CZ strategickým partnerem pro Ministerstvo obrany ČR.
 
Třetím bodem jednání bylo jednání se zástupci odborů podniku.
Pan ministr odjížděl spokojen a popřál vedení podniku mnoho úspěchů při naplňování strategických cílů.
 
 
 
 
 
 

 Kontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5