Dotační projekt ZÉTA – TA ČR

V listopadu v roce 2019 náš podnik podal žádost k zařazení do dotačního projektu ZÉTA - Technické Agentury ČR s projektem pod názvem „Vývoj systému pro zkoušení svarů vysokopevnostních ocelí metodou akustické emise“.

 
V dubnu letošního roku jsme se dozvěděli, že naší žádosti bylo vyhověno kladně, a že nám byl projekt přidělen. Realizace projektu je naplánovaná na období 07/2020 – 06/2022 a VOP CZ  na něm bude spolupracovat s univerzitou VUT Brno.
 
Samotným výstupem projektu by měl být automatický záznamový systém pro měření kvality svarů, který bude moct být uplatněn  při procesu svařování skládající se z čidla akustické emise,  řídící jednotky a vyhodnocovacího softwaru, s optimalizací na vysokopevnostní ocel. Předána také bude databáze etalonu bezporuchových svarů a 3D model oblasti svarů a tepelně ovlivněné oblasti použitelný pro modelování chování materiálu při svařování. 
 
Těšíme se na nové výzvy a věříme, že námi vyvinutý systém usnadní práci mnoha zaměstnancům a zvýší hodnotu nejen námi vyrobených výrobků. 
 
 
“Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické
agentury ČR v rámci Programu Zéta.”
 
 
 
TA ČR


Kontakt

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 556 783 111
vop@vop.cz
Datová schránka: rkga8r5